Stavba vlakové zastávky Praha Podbaba červenec 2014

Stavba vlakové zastávky Praha Podbaba v červenci 2014.

Jezdilo se dočasně po jedné koleji. Probíhala betonáž části podchodu.